Reial Decret-llei 8/2020 mesures urgents extraordinàries COVID-19: Mesures financeres

En el BOE d’avui dia 18 de març de 2020 s’ha publicat el Reial Decret-llei 8/2020 de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19.; norma que ha entrat en vigor, amb caràcter general, des de la seva publicació. De totes les mesures aprovades a continuació destaquem aquelles de caràcter financer.

Línia d’avals i garanties públiques

Amb la finalitat d’assegurar la liquiditat de les empreses i autònoms s’aprova la creació d’una línia d’avals i garanties públiques per un valor de fins a 100.000 milions d’euros.

En aquest sentit, és el mateix Estat qui garantirà les operacions davant de les entitats de crèdit que seran les encarregades de finançar a les empreses i autònoms les seves necessitats derivades, entre d’altres, de la gestió de les factures, necessitats de circulant, venciment d’obligacions financeres o tributàries o altres necessitats de liquiditat.

Les condicions i requisits, incloent-hi el termini màxim per a la sol·licitud de l’aval, es fixaran per Acord del Consell de Ministres (pendent a data de publicació d’aquesta circular).

Ampliació límit endeutament ICO

S’amplia en 10,000 milions el límit d’endeutament net de l’ICO amb igual finalitat de facilitar liquiditat addicional a les empreses, en particular pimes i autònoms.

Aquestes línies d’endeutament ICO també es duent a terme mitjançant la intermediació de les entitats financeres.

Es preveu, en aquest sentit, que l’ICO prendrà les mesures necessàries per a flexibilitzar i ampliar el finançament disponible, així com per millorar l’accés al crèdit a les empreses.

Línia addicional d’avals per l’exportació

Addicionalment, per aquelles empreses exportadores s’aprova una línia addicional d’avals de 2.000 milions d’euros amb una durada de 6 mesos.

La cobertura serà atorgada pel CESCE.

A la vegada, la norma preveu mecanismes més àgils, afavorint, en particular, a les pimes.

Imprimir en PDF