Protecció de dades

El nou Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) incorpora el principi de responsabilitat proactiva pel que les empreses hauran d’aplicar tots els mitjans i mesures de seguretat d’acord als riscos identificats i acreditar que el tractament de les dades compleix amb la normativa europea.Podeu consultar més informació de les obligacions del reglament europeu en aquest enllaç.

I des del 7 de desembre de 2018 també és obligatori donar compliment a la Llei Orgànica espanyola (LOPDGDD) en matèria de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals. Podeu veure’n les novetats respecte al reglament europeu en aquest enllaç.

La diferenciació de l’equip de Vilar Riba es basa en la suma de l’especialització de l’equip d’advocats conjuntament amb l’eficiència empresarial aportada per l’equip de consultors. Conjuntament fem que les implementacions en matèria de protecció de dades siguin tot un èxit.