Novetats de la nova Guia sobre l’ús de cookies de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades

Nova Guia de l’AEPD sobre l’ús de cookies i tecnologies similars

El passat 28 de juliol de 2020 l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) va publicar una actualització de la guia sobre l’ús de cookies i tecnologies similars. Aquesta Guia actualitza els criteris establerts per l’AEPD sobre l’ús de les cookies arrel de les directrius que el Comitè Europeu de Protecció de Dades va emetre sobre el consentiment en l’ús d’aquesta tecnologia.

Amb caràcter previ, cal tenir present que l’article 22 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació, coneguda també com LSSI, estableix que els prestadors de serveis poden utilitzar dispositius d’emmagatzematge de dades en equips terminals dels destinataris, amb la condició que aquests hagin donat el seu consentiment una vegada se’ls hagi facilitat informació clara i completa sobre el seu ús i les finalitats del tractament de conformitat amb la normativa de protecció de dades.

En aquest sentit, cal destacar que la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea d’1 d’octubre de 2019, en l’assumpte C673/17, estableix que es requereix de la recollida del consentiment o acceptació de l’usuari per a l’ús de les cookies o qualsevol tipus de tecnologia similar a aquesta, amb la necessitat de realitzar una acció positiva que permeti acreditar que el consentiment ha estat degudament prestat.

Per tant, les obligacions legals imposades per la normativa són, per una banda, l’obligació de transparència en l’ús d’aquestes tecnologies, i, per altra banda, l’obligació d’obtenir el consentiment.

En aquest sentit, les principals novetats d’aquesta Guia són les següents:

No és possible l’ús del mecanisme de “seguir navegant”: mentre que en la primera versió de la Guia l’AEPD considerava acceptable aquest mecanisme per consentir l’ús d’aquesta tecnologia, en l’actual versió hi ha un canvi de criteri i estableix que el simple fet de continuar navegant o fer un scroll no es considera una clara acció afirmativa d’acceptació de cookies sota cap circumstància.

Prohibició dels murs de cookies: la Guia actualitzada adopta un criteri més restrictiu i preveu que per tal que el consentiment sigui lliure, l’accés als serveis i funcionalitats de l’espai web no poden supeditar-se a l’acceptació de l’ús de cookies per part dels usuaris. Com a excepció, l’AEPD assenyala que es podran utilitzar aquests murs sempre que s’informi adequadament a l’usuari i s’ofereixi una alternativa a l’accés al servei sense necessitat d’acceptar l’ús de cookies.

L’AEPD concreta que no és necessari recollir el consentiment de l’usuari o interessat cada vegada que accedeix a l’espai web, no obstant, la Guia destaca que constitueix una bona pràctica que la validesa pel consentiment per l’ús d’una determinada cookie tingui un límit de validesa màxim de 24 mesos.

Per altra banda, cada canvi que es realitzi en l’ús de les cookies serà necessari que es reflecteixi a la política de cookies i permetre a l’usuari prendre una nova decisió, és a dir, l’ús de les cookies modificades requereix de nou el consentiment de l’usuari.

No obstant l’anterior, alguns tipus de cookies estaran exceptuades del compliment de la recollida del consentiment per part de l’usuari, en concret, són les següents:

– Cookies d’”entrada d’usuaris”.

– Cookies d’autenticació o identificació d’usuari (únicament de sessió) -Cookies de seguretat de l’usuari.

– Cookies de sessió de reproductor multimèdia -Cookies de sessió per equilibrar la càrrega.

– Cookies de personalització.

Així mateix, respecte a la informació que cal proporcionar a l’usuari, la Guia apunta que:

– La informació haurà de ser clara i intel·ligible per a l’usuari al que va destinat, adaptant en cada cas el llenguatge a utilitzar.

– Cal evitar l’ús de frases confuses, genèriques o tecnicismes que dificultin la comprensió de la informació proporcionada.

– Per últim, l’usuari haurà de poder retirar el consentiment prèviament atorgat en qualsevol moment i de forma fàcil. El sistema que s’ofereixi per a la retirada del consentiment ha de ser tan fàcil com l’utilitzat quan es va prestar.

L’AEPD recorda que els nous criteris hauran d’implementar-se, com a molt tard, el 31 d’octubre d’aquest any.

Imprimir en PDF