Dades: Love it? Or list it?

T’has preguntat mai quants registres es generen cada dia a la teva empresa? Fitxades, albarans, factures, articles… Milers i milers de files s’emmagatzemen cada dia en les infraestructures de la companyia.

Segur que en alguna ocasió, en voler obtenir una informació concreta per prendre qualsevol petita o gran decisió, ha estat necessari dedicar molt temps i recursos.

Actualment el conjunt de les empreses conserva una quantitat infinita d’informació que cal gestionar. Sovint no som conscients del valor que pot prendre la informació que emmagatzemem si la utilitzem correctament.

Totes les persones prenem decisions en el nostre dia a dia. I totes són importants, en el seu context. La por que tenim sempre és si encertarem. Estem escollint la millor opció, o ens estem equivocant? Sempre tindrem un marge d’error, però aquest es redueix quan la decisió es pren d’acord amb les dades utilitzades i contextualitzades correctament.

L’any 2020 ha significat el súmmum d’un entorn canviant marcat per la pandèmia i els canvis en les restriccions i la legislació constants. Totes les empreses han adaptat els seus procediments i, fins i tot, el seu core business per seguir endavant i adaptar-se. Va ser un entorn del tot imprevisible que va requerir moviments ràpids d’adaptació i decisions preses de forma encertada.

En aquesta conjuntura les dades juguen un paper clau. Obtenir-les de forma àgil i robusta, contextualitzar-les i definir-les de forma òptima per tal d’interpretar-les fàcilment juntament amb l’accessibilitat, és una combinació perfecta. I no només en situacions d’extrema complexitat i delicadesa sinó en qualsevol moment.

Tenir com a base aquestes premisses en els eixos fonamentals de l’estratègia de dades contribuirà a un elevat nivell de coneixement de la companyia i del context en el qual es troba així com a l’anticipació de l’organització a situacions de futur i, un futur pròxim que requerirà mesurar més enllà dels resultats econòmics, financers i productius de l’empresa.

Les eines de Business Intelligence són el vehicle a través del qual es materialitza l’estratègia de dades. Cada vegada més les empreses aposten per l’ús d’aquestes aplicacions, accessibles i intuïtives per a la gestió de la informació.