COVID-19, control de la temperatura i protecció de dades

La desescalda de l’estat d’alarma provocada pel COVID-19 ens porta a moltes empreses a l’enregistrament de dades de salut, com per exemple la temperatura corporal.

Cal tenir en compte que aquesta informació correspon a dades de categoria especial en l’entorn de la protecció de dades.

Els aspectes a tenir en compte són:

Mesures sanitàries

  • La decisió de les mesures sanitàries a aplicar han d’estar definides pel servei de prevenció en base a l’anàlisi de risc necessari per a garantir la salut dels treballadors.
  • La llei de protecció de dades no ha de ser un obstacle per a les mesures que s’adoptin en contra de la pandèmia del coronavirus, segons va detallar el Comitè Europeu de Protecció de Dades.
  • La realització de les mesures sanitàries es recomana que siguin portades a terme per part de personal sanitari.

Control de temperatura corporal

Es recomana disposar d’un protocol acordat amb el servei de prevenció que inclogui qui, com i on es realitzarà el control; així com, la manera d’actuar en tots els casos que es puguin plantejar.

En cas de controlar la temperatura corporal:

  • Per a respectar el dret a la intimitat, dignitat i confidencialitat es recomana realitzar-ho en un lloc privat.
  • Es recomana no enregistrar els valors, excepte en els casos que siguin necessaris si se’n poden derivar accions legals.
  • Es recomana disposar d’aparells sensibles i homologats que permetin exactitud en les dades.
  • Les persones que realitzen la presa de temperatura han de conèixer i respectar el protocol establert per l’empresa, que inclou la garantia de confidencialitat.
  • La gestió d’aquestes dades només poden ser utilitzades durant el control de la crisi sanitària.
  • En el cas d’utilitzar una càmera tèrmica cal tenir en compte els principis d’utilitat i proporcionalitat a part dels anteriors.

Els punts a actualitzar en la gestió interna de protecció de dades són, entre altres:

– Actualització del registre d’activitats amb la nova tipologia de dades.

– Actualització de l’anàlisi de risc corresponent al nou tractament de dades i a les noves tecnologies i mitjans utilitzats.

– Actualització dels protocols que es puguin veure afectats, com per exemple el corresponen al compliment dels drets dels afectats.

– Informar a les persones de les quals es mesura les dades, per exemple disposant d’un cartell informatiu.

– Actualització de la política de privacitat que inclogui la presa de temperatura corporal.

– Formar a tot el personal involucrat en el tractament d’aquestes noves dades.

Recordar en tots els casos de respectar els drets i llibertats de les persones així com el dret a la salut.
Imprimir en PDF

Imprimir en PDF