Assessorament laboral i gestió de nòmines

Gestió de nòmines i assessorament laboral

L’àrea de gestió de nòmines i assessorament laboral disposa de la infraestructructura (hardware i software), els processos, la metodologia i les persones amb coneixement i experiència per gestionar de forma integral l’administració laboral dels nostres clients.

Les principals àrees de treball del departament d’assessorament laboral inclouen:

  • Gestió de nòmines: oferim l’externalització de nòmina a empreses, autònoms i despatxos professionals, mantenint el control del procés i amb accés total a la informació en temps real.  L’objectiu del nostre servei es aconseguir la reducció de costos i la optimització dels recursos dels nostres clients, tot i assegurant que els processos són realitzats per experts en la matèria.
  • Assessorament legal: el departament compta amb advocats especialitzats en dret laboral per assessorar l’empresa en tot tipus de conflictes laborals (individuals o col·lectius), així com en la gestió d’expedients de regulació d’ocupació i assistència al client davant la Inspecció de treball i en la negociació amb la representació legal dels treballadors.

L’objectiu del nostre treball en assessorament laboral i gestió de nòmines és realitzar els processos, pràctiques i aplicacions utilitzats per a calcular els components salarials, donar recolzament a la distribució de retribucions i mantenir el compliment de la legislació d’aplicació.