Assessorament Jurídic

Oferim assessorament jurídic a través de VILAR RIBA LEGAL, que és el despatx d’advocats del grup amb advocats especialitzats en cadascuna de les àrees del dret.

Els seus professionals s’integren en quatre àrees bàsiques d’exercici del dret:

  • Dret mercantil o d’empresa: La nostra experiència en el món de l’empresa ens permet oferir assessorament jurídic al client en totes les vessants jurídiques de l’activitat empresarial. El nostre assessorament a nivell jurídic en dret mercantil o d’empresa, va des de la constitució de l’empresa, passant per la contractació mercantil, les operacions societàries i de reestructuració empresarial o la propietat industrial, fins a les situacions de crisi empresarial (concursos i conflictes entre socis).
  • Dret judicial i Dret penal:  En la nostra tasca busquem sempre la millor solució de l’assumpte per al client, intentem la negociació i transacció del problema però som, tanmateix, àgils, rigorosos i contundents quan cal recórrer a la via judicial per tal de defensar els interessos dels nostres clients. A tal efecte, disposem en aquesta àrea d’assessorament jurídic, d’un equip d’advocats especialitzats en l’àmbit judicial tant civil i mercantil com penal.
  • Dret privat: El despatx disposa també d’advocats especialitzats en les àrees del dret de família i hereditari, la contractació privada així com en el dret immobiliari i registral, des d’on es dóna assessorament jurídic a particulars.
  • Dret públic i urbanisme: El dret públic està present a tots els àmbits de l’economia i de la societat (urbanisme, llicències, sancions administratives…). Per donar resposta a les qüestions que sorgeixen en aquesta àrea, el despatx disposa d’un equip d’advocats especialitzat en l’assessorament jurídic en aquesta matèria amb una àmplia experiència.

A banda de les branques del dret anteriors, el despatx disposa de professionals formats i qualificats per a actuar com a mediadors. La mediació, com a mitjà per a solucionar conflictes sense requerir d’un litigi judicial, és una via cada vegada més utilitzada a nivell internacional. Vilar Riba aposta clarament per aquesta via de resolució de conflictes en el seu servei d’assessorament jurídic a empreses o particulars.