Assessorament Fiscal a empreses i particulars

 

El servei d’assessorament fiscal inclou una tasca absolutament rigorosa de gestió i liquidació dels diferents impostos als quals està subjecta la societat (Impost de Societats, pagaments fraccionats, IVA, retencions, etc.), i també, i principalment, el treball constant de seguiment de l’empresa i assessorament a la direcció en la seva planificació fiscal i societària, i està permanentment al dia de totes les novetats legals que entren en vigor.

El nostre departament d’assessorament fiscal està format per un equip de professionals en contínua formació i gran experiència que mantenen un contacte fluid i constant amb l’empresa per tal de poder viure el dia a dia de la seva evolució. D’aquesta manera, ens integrem quan el client així ho requereix, en els òrgans consultius i/o directius de l’empresa per recolzar-la amb el nostre assessorament fiscal professional.

També oferim assessorament fiscal al client persona física en la planificació i gestió dels seus impostos.