Assessorament als licitadors del sector teatral en matèria de contractació pública

 

Arrel de l’aplicació de la nova Llei de Contractació Pública (LCSP) que va entrar en vigor el passat 9 de març, els licitadors han d’adaptar-se als requeriments dels procediments de contractació pública electrònica utilitzats per les Administracions Públiques.

El sector del teatre i els actors que intervenen en l’escena teatral s’han vist especialment afectat pels canvis en la contractació pública electrònica.

Davant del canvi de paradigma i les dificultats que això comporta per aquest tipus de licitador, assessorem i acompanyem als mateixos en tot tipus de gestions relacionades amb els procediments de contractació pública d’una manera àgil, eficaç i assequible.

Els serveis d’assistència en matèria de contractació pública abasta, entre d’altres, les següents qüestions:

– Gestionem l’obtenció del certificat digital dels actors, directors, escenògrafs i tot tipus d’equips artístics.
– Tramitem la inscripció al Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) dels anteriors.
– Oferim assistència en la presentació de proposicions en procediments oberts, restringits i negociats.

Disposem de capacitat per l’assistència en la tramitació de gran volum de licitacions i oferim unes tarifes adaptades a aquests casos.