Protocol Familiar

El relleu generacional és una de les claus a totes les empreses de propietat familiar. Fer un bon relleu i preveure tots els aspectes de successió mirant al futur és garantia de tranquil·litat tant per les dues generacions (l’actual i la futura) com per a l’estabilitat del projecte empresarial.

El Protocol Familiar és un instrument escrit formal que utilitza la família que té la propietat de l’empresa per regular totes les activitats clau que comparteixen com a empresa i com a família.

Per què hauria de tirar endavant un protocol familiar?

-Per evitar problemàtiques o conflictes que puguin sorgir en el marc de l’empresa derivats dels vincles familiars de la propietat.

-Per garantir la tranquil·litat a la generació actual i a la successora i per assolir un relleu generacional amb èxit.

-Per mantenir la confiança entre socis i la identificació amb l’empresa familiar, assegurant la continuïtat generacional del projecte.

-Per marcar les pautes d’actuació de futur de l’empresa, planificant l’estratègia del negoci familiar.

VilarRiba_infografia_familiar_1

 

Com funciona?

Cada projecte i cada família requereix una adequació del projecte de protocol familiar, però les fases de treball són les següents:

1.- Sessió d’immersió: L’equip de Vilar Riba de protocol familiar es reuneix amb els accionistes actuals i amb els membres de la família que es preveuen accionistes de futur per definir els límits d’actuació i les línies estratègiques a tenir presents de cara al relleu generacional i al bon funcionament de l’empresa.

2.- Sessió de treball en base a un esborrany: L’equip de Vilar Riba recull en un primer esborrany de protocol familiar diverses propostes i pautes d’actuació, com a punt de partida i reflexió per tal que la família-accionistes faci les seves aportacions al document.

3.- Sessions d’enriquiment del protocol familiar:

En funció del ritme i l’abast del protocol, es fan les sessions convenients fins arribar al document definitiu, consensuat per tots els participants.

4.-Lliurament del protocol familiar i signatura de l’escriptura pública perquè totes les parts que hi ha intervingut la signin.

5.-Preparació de totes les eines jurídic-legals que calguin i que es derivin del protocol per assegurar-ne un bon compliment: pactes successoris, testaments, etc…

 

 

Descarregar fitxa informativa