Novetats laborals 2019

Reial Decret 1462/2018, de 21 de desembre, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional pel 2019

El Govern ha portat a terme la major pujada del SMI en més de 40 anys. La revisió del SMI, que ha estat publicada al BOE del 27 de desembre de 2018, serà efectiva l’1 de gener de 2019:

  • SMI anual: 12.600 euros (+22,3%)

  • SMI mensual: 900 euros (+ 22,3%)

  • SMI diari: 30 euros (+ 22,3%)

  • SMI per hora: 7,04 euros (treballadors de la llar familiar)

Calendari Laboral 2019: Festes de Catalunya i locals

L’Ordre TSF7134/2018 del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (DOGC 2 d’agost de 2018) estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2019; d’utilitat per confeccionar el calendari laboral 2019 i la previsió de vacances o d’altres períodes d’activitat laboral.


L’Ordre TSF/225/2018, de 21 de desembre (DOGC 28 de desembre de 2018) estableix el calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2019; com recordaran, cada municipi proposa 2 festes locals, a més de les anteriors, de caràcter retribuït i no recuperable.


En el cas que preciseu saber els festius en les restants comunitats autònomes, la Resolució de 16 d’octubre de 2018 (BOE de 20 d’octubre de 2018) de la Direcció General de Treball, publica la relació de festes laborals pel 2019.

Imprimir en PDF