Les plataformes de lloguers turístics informaran dels seus usuaris

Entre les novetats tributàries per a l’any 2018 aprovades pel govern espanyol, ens trobem amb l’obligació que s’imposa a les plataformes que es dediquin a mitjançar en els lloguers d’habitatges turístics d’informar a l’Administració Tributària de les operacions realitzades pels seus usuaris.

Es tracta, com es pot observar, d’una mesura que afectarà directament a plataformes virtuals tipus Airbnb o Homeaway (per citar algunes de les més populars i esteses) que mitjancen, a través del model de consum col·laboratiu, entre els propietaris dels habitatges i els seus hostes.

Es tracta d’una mesura per fer aflorar les rendes de lloguer turístic no declarades

El Consell de Ministres va anunciar aquesta mesura com un mecanisme per lluitar contra el frau fiscal i, en particular, fer aflorar i fer tributar les rendes obtingudes per aquells propietaris (la gran majoria particulars) que cedien els seus habitatges a través d’aquest tipus de plataformes.

A quins lloguers afecta?

Aquesta mesura obliga a qualsevol intermediari, no només a les plataformes col·laboratives, que faci de mitjancer en les següents condicions:

  • S’informarà obligatòriament de qualsevol cessió temporal amb finalitats turístiques de l’ús total o parcial d’un habitatge moblat i en condicions d’ús immediat, ja sigui una cessió retribuïda o gratuïta.


  • S’exclouen d’aquesta obligació (i) els arrendaments i subarrendaments d’habitatges subjectes a la Llei d’Arrendaments Urbans, (ii) els allotjaments turístics (que es regeixen per la seva pròpia normativa), (iii) així com, el dret d’aprofitament per torns.Informació a subministrar

Els intermediaris han d’informar, fonamentalment, dels titulars dels habitatges, dels immobles en qüestió (referència cadastral) i dels usuaris, així com del nombre de dies de la cessió.

Imprimir PDF