Gestió negocis hostaleria

Vilar Riba orienta també els seus serveis al sector de l’hostaleria, aplicant el seu model basat en la qualitat del servei, la proximitat al client, l’optimització i l’eficiència, adaptant-lo a les especificitats i la personalitat pròpia del sector.
Així, Vilar Riba ofereix solucions adequades als requeriments i singularitats del sector de l’hostaleria, convertint-se en
un estret col·laborador dels responsables de la presa de decisions.
Amb més de 100 professionals integrats en les diferents àrees d’especialització, i una forta implantació i vinculació al territori (amb oficines a Barcelona, Vic i Puigcerdà), l’equip humà de Vilar Riba es caracteritza per un elevat grau d’especialització, alhora que d’accessibilitat i proximitat al client.
Aquesta especialització, sumada als serveis que ofereixen les àrees del grup (Fiscal i Comptable, Auditoria, Consultoria, i jurídic), permeten aportar un servei global de gestió de negocis per al sector d’hostaleria, amb un clar valor afegit.

Consulta els serveis específics per a Hostaleria