Consultoria de Negoci

Consultoria de Negoci: L’àrea de consultoria es centra a millorar els resultats de l’empresa, aprofitant les noves oportunitats de negoci, desenvolupant l’organització, optimitzant els processos de negoci i facilitant eines de gestió.

Busquem convertir-nos en aliats de les empreses amb què treballem i possibilitem l’aplicació de les nostres propostes al llarg de tota l’organització i en tota la cadena de valor. Aportem una visió estratègica i pràctica per a satisfer les necessitats de les empreses i organitzacions a través del coneixement i la nostra experiència en diferents sectors i àmbits tecnològics.

Els principals serveis de Consultoria es poden agrupar en les àrees següents:

• Direcció i Estratègia: treball conjunt amb i per la Direcció col•laborant en l’assessorament estratègic i la implantació en l’organització.

• Organització, processos i persones: disseny i implantació de millores en tots els àmbits de l’organització.

• Tecnologies de la Informació: maximitzar la utilització de les TIC per millorar la gestió i els processos de l’organització.

• Gestió i control: implantació d’eines de control per donar suport a la gestió de l’organització.

• Operacions: analisis i optimizació dels processos operatius. (producció, logística, distribució).

L’àrea de consultoria de negociés una consultoria dirigida a optimitzar projectes nous, projectes ja existents en empreses consolidades o bé a negocis en situació crítica.