Consultoria Lean Management

El LEAN suposa una forma de gestió de l’organització i els seus processos que permet acomplir amb totes les exigències de la competitivitat actual.

Com a consultors en gestió Lean a Barcelona, des de Vilar Riba oferim propostes de gestió i millora contínua, orientada a eliminar totes aquells processos que no afegeixen valor a l’activitat o producte (malbaratament).

Les organitzacions que operen en entorns canviants i en mercats d’alta competitivitat, necessiten reaccionar i adaptar-se de manera contínua i pràcticament automàtica a qualsevol novetat. Moltes vegades un factor determinant és la reducció de costos garantint la qualitat dels productes i serveis. Per poder ser competitius en aquest entorn, s’han de revisar els mètodes de gestió tradicional, en clau Lean.

El model de gestió Lean es basa la optimització a partir d’un estudi del malbaratament intern, fent especial èmfasi en set tipus comuns de malbaratament:

  • La sobreproducció
  • El temps d’espera
  • El transport
  • L’excés de processament
  • L’inventari
  • La producció defectuosa
  • I el potencial humà subutilitzat.

En definitiva, Vilar Riba des de l’àrea de Consultoria Lean Management ofereix una millora de la competitivitat de l’organització i elimina allo que no afegeix valor a l’organització, convertint-la en més àgil per afrontar novetats i canvis.

Descarregar fitxa informativa