Calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any 2022

L’Ordre EMT/138/2021 del Departament d’Empresa i Treball, de 25 de juny, publicada en el DOGC de  30 de juny, estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2022 que us pot ser d’utilitat per  confeccionar el calendari laboral de la vostre empresa i la previsió de vacances o d’altres períodes  d’activitat laboral:

DIAMESFESTA
1GenerCap d’any
6GenerReis
15AbrilDivendres Sant
18AbrilDilluns de Pasqua Florida
6JunyDilluns de Pasqua Granada
24JunySant Joan
15Agostl’Assumpció
12OctubreFesta Nacional d’Espanya
1NovembreTots Sants
6DesembreDia de la Constitució
8DesembreLa Inmaculada
26DesembreSant Esteve

Territori d’Aran

Al territori d’Aran, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la de 17 de juny  (Festa d’Aran). 

Festes locals

Cada municipi proposarà 2 festes locals, a més de les anteriors, de caràcter retribuït i no  recuperable. 

Nota

El calendari laboral anual tindrà efectes com a calendari de dies inhàbils pel que respecte al  còmput de terminis administratius a Catalunya.