L’Ordre TSF/134/2018 del Departament de Treball, Afers Social i Famílies, de 30 de juliol, publicada en el DOGC de 2 d’agost, estableix el calendari oficial de festes laborals per a l’any 2019 que us pot ser d’utilitat per confeccionar el calendari laboral 2019 i la previsió de vacances o d’altres períodes d’activitat laboral:

Dies de festa

Al territori d’Aran, d’acord amb el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, que modifiquen el Decret 177/1980, de 3 d’octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la del 17 de juny (Festa d’Aran).

Festes locals

– Cada municipi proposarà 2 festes locals, a més de les anteriors, de caràcter retribuït i no recuperable.

Nota: El calendari laboral anual tindrà efectes com a calendari de dies inhàbils pel que respecte al còmput de terminis administratius a Catalunya.

Imprimir en PDF