Política de privacidad y protección de datos

Responsable del fichero y tratamiento y propietario de la web
Razón Social: VILAR RIBA, S.A.P.
Domicilio Social: C / Solsona, 2 de Vic (C.P. 08500)
Correo electrónico: vilarriba@vilarriba.com
CIF: A58430679

A través del present avís, el grup Vilar Riba (Vilar Riba SAP, Vilar Riba Legal SLUP, VRB Laboral SL, Vilar Riba & Fabra SL) informa als usuaris del lloc web que, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades (en endavant, RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD), les dades personals facilitades seran incorporades al nostre fitxer titularitat de VILAR RIBA, S.A.P. amb domicili carrer Solsona, 2 de Vic (CP 08500).

L’accés al nostre espai Web no exigeix que l’usuari realitzi un registre previ. Tanmateix, l’accés i navegació a través d’aquest espai Web suposa que l’usuari accepta en la seva totalitat la present política de privacitat i la de cookies.

I. Legitimació del tractament

La legitimació per part del grup per dur a terme el tractament de les dades dels usuaris es troba en el consentiment de l’interessat, sol·licitat pel cas concret.

Per la seva banda, la gestió de la contractació de serveis, pagament, facturació i enviaments corresponents, està legitimada per la pròpia execució del contracte.

Les dades recollides per la videovigilància així com el registre d’entrada i seguretat es basen en l’interès públic de garantir la seguretat de persones, béns i instal·lacions del grup.

Les dades recollides per a la gestió de blanqueig de capital estan legitimades en la Llei 10/2010, de 28 d’abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.

El tractament de les dades amb la finalitat de remetre butlletins electrònics sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional, es basa en l’interès legítim del grup per dur a terme aquests tractaments d’acord amb la normativa vigent.

En relació amb la remissió del seu Currículum Vitae i inscripcions a ofertes professionals que puguem publicar, la legitimació del seu tractament es basa en el consentiment de l’usuari que remet les seves dades, el qual pot retirar en qualsevol moment, tot i que això faria que la seva candidatura no pogués ser tinguda en compte en els nostres processos de selecció de personal. No obstant això, la retirada del seu consentiment no afectarà la licitud dels tractaments efectuats amb anterioritat.

Igualment es podrà utilitzar la informació de l’usuari per al compliment de les diferents obligacions legals del grup.

II. Finalitat del tractament

L’informem que es recullen exclusivament aquelles dades necessàries pel correcte desenvolupament de la relació existent entre les parts, i en concret, per alguna/es de les següents finalitats:

-        Gestionar la contractació de serveis i aquelles gestions administratives pròpies de la relació comercial existent.

-        Gestionar l’ús de qualsevol d’aquelles funcionalitats que es posa a la seva disposició en aquest espai web, incloent, de forma enunciativa i per tant, no limitativa, la subscripció als butlletins informatius i les consultes o sol·licituds d’informació.

-        Gestionar la remesa del seu Currículum Vitae a través del formulari habilitat o en cas d’inscripció a les diferents ofertes de feina del grup.

-        Gestionar el registre d’entrada i seguretat de l’edifici.

-        Gestions derivades del compliment de la llei de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme.

-        Gestió de la videovigilància de les instal·lacions.

L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes. Les dades de caràcter personal que ens faciliti seran sempre tractades de conformitat amb el RGPD i la LOPDGDD.

Li comuniquem que el grup Vilar Riba és el destinatari final d’aquestes dades i és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament de les dades de caràcter personal que ens facilitin els usuaris.

III. Comunicació de dades

Li recordem que el grup Vilar Riba podrà compartir aquesta informació amb empreses del grup per a les mateixes finalitats indicades anteriorment i que no es realitzaran cessions a tercers, excepte en cas d’obligació legal.

No es realitzaran transferències internacionals.

IV. Mesures de seguretat

En compliment de la normativa vigent, el grup Vilar Riba garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a la naturalesa de les dades personals tractades.

El grup Vilar Riba fa palès el seu compromís amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels usuaris, i porta a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per tal d’evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració. En concret, s’adopten les següents mesures:

-        Encriptació de les comunicacions entre el dispositiu de l’usuari i el portal de Vilar Riba.

-        Altres mesures que evitin l’accés a les dades de l’usuari per part de tercers.

V. Període de conservació de les dades

L’informem que les seves dades seran suprimides en el moment que revoqui el seu consentiment, procedint a la seva destrucció, excepte en el cas que existeixi una norma legal que requereixi la seva conservació, procedint, en aquest cas, al bloqueig de les dades fins que transcorri el termini de conservació.

Les dades obtingudes en el registre d’entrada es conservaran un període de 1 any, excepte que hi hagi una obligació legal associada.

VI. Drets dels usuaris

Per últim, també l’informem que en qualsevol moment pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal previstos a la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit acompanyat d’una fotocopia del document d’identitat al correu electrònic del grup Vilar Riba lopd@vilarriba.com.

En concret pot exercir els drets que es desenvolupen a continuació:

-        Revocar els consentiments atorgats.

-        Obtenir confirmació sobre si el grup VILAR RIBA està tractant dades personals que el concerneixen o no.

-        Accedir a les seves dades personals.

-        Rectificar les dades inexactes o incompletes.

-        Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per les finalitats per les quals van ser recollides.

-        Exercir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.

-        En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular al tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. El grup Vilar Riba deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

-        Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades adoptades per part del grup, si s’escau.

-        Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació al correu lopd@vilarriba.com o davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, ubicada al C/ Jorge Juan, 6 de Madrid (CP 28001).

Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes, el grup Vilar Riba no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web.

El grup Vilar Riba es reserva el dret de modificar la present política de privacitat d’acord amb al seu propi criteri, o motivat per un canvi legal, jurisprudencial, o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’ús de la web després dels canvis, implicarà l’acceptació dels mateixos.

 

Política de cookies

Definición y función de las cookies

¿Qué son las cookies? Una cookie es un fichero que se descarga en su ordenador al acceder a determinadas páginas web. Las cookies permiten a una página web, entre otras cosas, almacenar y recuperar información sobre los hábitos de navegación de un usuario o de su equipo y, dependiendo de la información que contengan y de la forma en que utilice su equipo, pueden utilizarse para reconocer al usuario.

¿Qué tipos de cookies utiliza esta página web?

• Cookies propias: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio gestionado por l propio editor y desde el que se presta el servicio solicitado por el usuario.

• Cookies de tercero: Son aquéllas que se envían al equipo terminal del usuario desde un equipo o dominio que no es gestionado por el editor, sino por otra entidad que trata los datos obtenidos través de las cookies.

• Cookies de sesión: Son un tipo de cookies diseñadas para recabar y almacenar datos mientras el usuario accede a una página web.

• Cookies persistentes: Son un tipo de cookies en el que los datos siguen almacenados en el terminal y pueden ser accedidos y tratados durante un periodo definido por el responsable de la cookie, y que puede ir de unos minutos a varios años.

• Cookies de análisis: Son aquéllas que bien tratadas por nosotros o por terceros, nos permiten cuantificar el número de usuarios y así realizar la medición y análisis estadístico de la utilización que hacen los usuarios del servicio ofertado.

Para ello se analiza su navegación en nuestra página web con el fin de mejorar la oferta de productos o servicios que le ofrecemos.

• Cookies publicitarias: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado en base a criterios como el contenido editado o la frecuencia en la que se muestran los anuncios.

• Cookies de publicidad comportamental: Son aquéllas que permiten la gestión, de la forma más eficaz posible, de los espacios publicitarios que, en su caso, el editor haya incluido en una página web, aplicación o plataforma desde la que presta el servicio solicitado. Estas cookies almacenan información del comportamiento de los usuarios obtenida a través de la observación continuada de sus hábitos de navegación, lo que permite desarrollar un perfil específico para mostrar publicidad en función del mismo.

Asimismo es posible que al visitar alguna página web o al abrir algún email donde se publique algún anuncio o alguna promoción sobre nuestros productos o servicios se instale en tu navegador alguna cookie que nos sirve para mostrarte posteriormente publicidad relacionada con la búsqueda que hayas realizado, desarrollar un control de nuestros anuncios en relación, por ejemplo, con el número de veces que son vistos, donde aparecen, a qué hora se ven, etc

Revocación y eliminación de cookies

Usted puede permitir, bloquear o eliminar las cookies instaladas en su equipo mediante la configuración de las opciones del navegador instalado en su ordenador, en caso que no permita la instalación de cookies en su navegador es posible que no pueda acceder a alguna de las secciones de nuestra web. Para más información sobre como bloquear el uso de la cookies puedes hacerlo a través del Navegador:

Si desea más información sobre el uso de cookies puede solicitarla a: vilarriba@vilarriba.com

 

Derechos de propiedad industrial e intelectual

VILAR RIBA SAP, es titular de todos los derechos de propiedad intelectual e industrial de las URL www.vilarriba.com y www.vilarriba.cat. Queda completamente prohibido modificar o distribuir todo o parte del contenido de estas páginas web para propósitos de carácter público o privado sin previo consentimiento expreso y por escrito de VILAR RIBA SAP. Cualquier actuación que infrinja la anteriormente expuesto podrá constituir una vulneración de los derechos de propiedad intelectual e industrial protegidos en el Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, cosa que dará lugar a posibles actuaciones legales de acuerdo con el Código Penal vigente.

 

Política de Seguridad

El Sistema de Gestión de Seguridad de la Información del Grup Vilar Riba vela por lo siguiente.

- Proporcionar a los empleados un entorno de trabajo disponible y fiable en relación a las herramientas informáticas, datos y comunicaciones de acuerdo con las directrices de la Organización.

- Gestionar adecuadamente la seguridad de la información para que permita a sus responsables implantarla y mantenerla en la Organización.

- Asegurar la disponibilidad, confidencialidad e integridad de los datos de los clientes del Grup Vilar Riba.

- Fortalecer la relación de confianza entre clientes y la Organización.

- Contribuir a la obtención de mejores niveles de excelencia de gestión en la Organización, así como de mejora de la imagen del Grup Vilar Riba.

- Cumplir con la legalidad aplicable.