AUDITORIA DE COMPLIMENT ADMINISTRATIU

Per què hauria d’activar una Auditoria de Compliment Administratiu a la meva empresa (ACA)?

-Fusions i adquisicions: Per poder operar amb tranquil·litat en cas que l’empresa hagi de ser sotmesa a una Due Dilligence per una possible venda. L’incompliment de la normativa vinculada a l’activitat és una incidència greu en qualsevol Due Dilligence.

-Entrada de capital extern: Si l’empresa no compleix escrupolosament amb la normativa medi ambiental i urbanística i i/o l’empresa té conflictes amb les administracions públiques, serà  complex que l’inversor de capital risc participi en l’operació.

-Responsabilitat de l’administrador en accidents laborals: En cas d’accident laboral, si l’empresa no té al dia tota la documentació legal requerida per l’administració, es poden reclamar responsabilitats penals a l’administrador.

-Tancament parcial o total de l’activitat: Si l’administració local, comarcal, autonòmica o estatal detecta qualsevol incompliment de la normativa legal que aplica a l’activitat de l’empresa, pot procedir a decretar un tancament parcial o total de l’activitat.

VilarRiba_infografies_1

 

Quins són els objectius d’activar una ACA?

-Revisar si l’empresa compleix amb totes les normatives de dret públic, urbanístic i mediambiental.

-Analitzar la situació de l’empresa respecte el marc normatiu actual i avaluar com els canvis regulatoris poden impactar en l’activitat de l’empresa.

-Identificar riscos i proposar pla d’acció per actualitzar l’empresa amb la nova normativa vigent per evitar conflictes amb l’administració.

 

Com funciona una ACA?

S’estableixen 4 fases de treball:

1.-Recollida de documentació

2.-Anàlisi del compliment versus la normativa legal vigent

3.-Informe de compliments i incompliments

4.-Pla de mesures per resoldre incompliments

5.-Servei d’alertes adaptat al sector del client: Vilar Riba informarà de qualsevol canvi futur de normativa relacionada amb l’activitat de l’empresa.

 

 

Descarregar fitxa informativa

 

Sol·licita sense compromís una Auditoria de Compliment Administratiu:

Nom i Cognom

Telèfon

Correu electrònic

He llegit i accepto els termes i condicions d'ús.