Assessorament Comptable i Gestió de Comptabilitat

Des del nostre servei d’Assessorament Comptable i Gestió de Comptabilitat, assessorem de manera permanent el departament comptable de l’empresa en la gestió diària de la comptabilitat per tal que aquesta sigui fiable en el seu contingut, i disposem d’un equip professional per portar directament les comptabilitats de les empreses si aquestes així ho requereixen.

Assessorem el client en la realització del tancament comptable de l’exercici, així com en la confecció dels llibres oficials de comptabilitat i els comptes anuals, i el seu dipòsit al Registre Mercantil.

Amb l’assessorament comptable, també confeccionem informes comptables de gestió a mida del client, fem comparatives dels balanços i comptes de resultats amb els de mesos i/o anys anteriors, i s’entra en detall en aquelles partides que ajudin el client a comprendre millor la marxa de l’empresa, celebrant reunions periòdiques amb la direcció de l’empresa per analitzar-los i poder prendre aquelles decisions de planificació de futur que siguin adequades en base a les conclusions de l’assessorament comptable.

El servei d’assessorament comptable al departament de comptabilitat permet disposar d’un millor control de les àrees financeres de l’empresa, mentre que el servei de gestió comptable permet que aquesta es pugui centrar en la seva activitat econòmica.