Anàlisi de Riscos Legals

Per què hauria de contractar un Check List de Detecció de Riscos Legals?

-Fusions i adquisicions: Per poder operar amb tranquil·litat en cas que l’empresa hagi de ser sotmesa a una Due Dilligence per una possible venda. L’incompliment de qualsevol aspecte legal és una trava desfavorable en qualsevol Due Dilligence.

-Responsabilitat i tranquil·litat de l’administrador o director general: En cas d’incomplir algun aspecte legal en el marc de l’empresa, es poden reclamar responsabilitats a l’administrador.

-Identificació punts de risc i àrees de millora: La direcció general o la propietat de l’empresa no pot controlar al detall i en el dia a dia el compliment de tots els aspectes legals. Aplicar un check list de detecció, permet identificar àrees de risc i de millora en els àmbits societari, contractual, propietat industrial i contenciós de l’empresa. Tenir un mapeig amb les àrees de risc legal permet tenir un indicador ràpid del compliment de la legalitat per part de l’empresa i contribuir així a la millora dels processos de control intern.

-Per una millor gestió i reputació de l’empresa: La qualitat de la gestió empresarial no està relacionada només als resultats econòmics, sinó també a les pràctiques de bona governança, la responsabilitat social corporativa o la gestió del risc. A més, cada vegada hi ha més normatives que estableixen obligacions de diligència als administradors de les entitats mercantils.

VilarRiba_infografies_1

 

Com funciona un Check List de Detecció de Riscos Legals?

1.-Quick Check List (QCL): La propietat i/o la direcció de l’empresa omplen un qüestionari al qual responen amb Sí, No o NS/NC respecte diferents aspectes de les àrees societària, contractual, propietat industrial i contenciós de l’empresa. El procés dura entorn de 30 minuts.

2.-S’analitzen els resultats del qüestionari i es projecta un mapeig de riscos legals amb indicadors del compliment de la legalitat de cadascuna de les àrees.

3.-Es proposa un pla d’actuació per resoldre i millorar els punts de risc identificats.

 

Descarregar fitxa informativa