Serveis

Assessorament Fiscal

Assessorem el client en la planificació i gestió dels impostos »

Jurídic

Amb advocats especialitzats en cadascuna de les àrees del dret »

Comptable

Ajudem al client a comprendre millor la marxa de l’empresa »

Consultoria

L'especialitat és important. Cada cas mereix la millor solució »

Laboral

Contacte i assessorament constant i proper »

Internacional

Al costat de la vostra internacionalització »

Actualitat

La plusvàlua municipal declarada inconstitucional
El passat dia 16 de febrer el Tribunal Constitucional (TC) va declarar inconstitucional la regulació de l’impost conegut com a plusvàlua municipal que, recordem, recapten els ajuntaments en ocasió de »
Ampliació del permís de paternitat
Els treballadors que siguin pares a partir del diumenge 1 de gener de 2017 ja disposaran de fins a quatre setmanes de permís de paternitat, intransferibles i no obligatòries, dues més que fins »
Canvis en la norma de gestió ISO 9001:2015
La ISO 9001 és la norma de sistemes de gestió més coneguda i aplicada del món. En el seu naixement el 1987 estava implementada en el sector industrial productiu, però darrerament s’ha estès a tots »
Normes de cotització a la Seguretat Social 2017
L'Ordre ESS/106/2017, publicada en el BOE del passat 11 de febrer i amb efectes des de l'1 de gener de 2017, desenvolupa les previsions legals en matèria de cotització a la Seguretat Social, atur »